หยุดวงจร "อาชญากรรุ่นลูก" ด้วยโอกาสทางการศึกษา

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)
Creative Corrections Educations Foundation (Thailand )
พลังเปลี่ยนแปลง ที่ยิ่งใหญ่...


หยุดวงจร “อาชญากรรุ่นลูก” ด้วยโอกาสทางการศึกษา

...โอกาสทางการศึกษา จะช่วยป้องกัน ไม่ให้หลงผิดเข้าสู่วงจรร้าย... กลายเป็นนักโทษ ในช่วงชีวิตของพวกเขา…


... การศึกษา คือทางออกของปัญหา...ที่ยั่งยืน..
 
เป้าหมายของมูลนิธิฯ CCEF (Thailand) ด้วยการสนับสนุนของท่าน คือ การหยุดยั้งวงจรร้าย “ ปัญหาอาชญากรรุ่นลูก ”

โดยมูลนิธิฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษา และแนวทางสร้างสรรค์ ให้แก่เด็กๆ ด้อยโอกาสที่เป็นลูกของผู้ต้องขัง...ด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้


  • โครงการสนับสนุนห้องอนุบาลเด็กอ่อน เพื่อให้การดูแลเด็กอ่อนที่คลอดจากแม่ ที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้มีพัฒนาการและสามารถเจริญเติบโตได้อย่าเหมาะสม
  • โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ ลูกผู้ต้องขัง เพื่อมอบทางเลือกในชีวิตที่ดีกว่า เพื่ออนาคตที่เด็กๆ แต่ละคนใฝ่ฝัน สร้างคนดี และลดโอกาสที่จะหลงผิดเข้าสู่วงจรร้าย กลายเป็นนักโทษรุ่นต่อไป
ด้วยความมุ่งหวังว่าการสนับสนุนนี้ จะช่วยเปลี่ยนแปลงให้เด็กๆ เหล่านี้มีทางเลือกในการใช้ชีวิตที่ดีกว่า ได้รับการศึกษาที่ดี เพื่ออนาคตที่ดีตามความใฝ่ฝัน สามารถเลี้ยงดูครอบครัวและทำประโยชน์แก่สังคมได้  ช่วยลดโอกาสเสี่ยง ไม่ให้หลงผิดเข้าสู่วงจรร้าย กระทำผิดกฎหมาย... กลายเป็นนักโทษ ในช่วงชีวิตของพวกเขา… และช่วยหยุดยั้ง วงจรปัญหาอาชญากรรุ่นลูก ทำให้สังคมมีความปลอดภัยน่าอยู่ยิ่งขึ้น เพื่อทุกคนในสังคม และลูกหลาน รุ่นต่อๆ ไป…

 
 
 ร่วมเป็นพลัง สร้างอนาคตที่ดี ให้เด็กๆ...
                                        ...ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิ่งเฉย...

 


โดยการทำงานและประสานงานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง, นักกฎหมาย, ครูอาจารย์ในสถานศึกษา, ผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่างๆ  เราจะเข้าถึงปัญหาของเด็กเหล่านี้...ก่อนที่เด็กๆ จะหลงผิดเข้าสู่วงจรร้าย กระทำผิดกฎหมาย กลายเป็นนักโทษ ตามรอยเท้าพ่อแม่....
 
... เพียงสังคมเอาใจใส่ ส่งเสริมให้โอกาสการศึกษา  ... จะช่วยหยุดยั้ง ปัญหาอาชญากรรุ่นลูก
และ ช่วยให้สังคม  มีความปลอดภัย น่าอยู่ยิ่งขึ้น  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ของทุกคนในสังคม
และลูกหลาน รุ่นต่อๆไป
                   
...
ร่วมบริจาค กับ มูลนิธิฯ CCEF (Thailand)…ตั้งแต่วันนี้...เพื่ออนาคตที่ดีกว่า...