ร่วมบริจาค


ร่วมบริจาค

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข้าพเจ้ายินดีช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส... ลูกของผู้ต้องขัง และ กิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ
1) ยินดีบริจาค โครงการสนับสนุนพัฒนาการเด็กเล็ก ที่ถือกำเนิดจากผู้ต้องขังในเรือนจำ
 
ยินดีบริจาคต่อเนื่อง เป็นจำนวนเงิน บาท/เดือน
ยินดีบริจาคต่อเนื่อง เป็นจำนวนเงิน บาท/3เดือน
ยินดีบริจาคในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน บาท
2) ยินดีบริจาค โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา แก่ลูกๆ ของผู้ต้องขังในเรือนจำ
 
3,500 บาท/ทุน 5,000 บาท/ทุน
7,000 บาท/ทุน 9,000 บาท/ทุน
ยินดีบริจาคเป็นจำนวนเงิน บาท
3) ยินดีบริจาค โครงการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 
ยินดีบริจาคต่อเนื่อง เป็นจํานวนเงิน   บาท/เดือน
ยินดีบริจาคต่อเนื่อง เป็นจํานวนเงิน   บาท/3เดือน
ยินดีบริจาค ในครั้งนี้ เป็นจํานวนเงิน บาท
  รวมเป็นเงินบริจาคในครั้งนี้ จำนวนเงิน บาท
ข้าพเจ้าขอนำส่งเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวทาง
      เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิต
 
 

* ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะบริจาคต่อเนื่อง ข้าพเจ้ายินดีให้ติดต่อเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่องตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้น จนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง

      เช็คสั่งจ่าย "มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)"
      โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ในนาม มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)
 
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ถ.ช้างคลาน/เชียงใหม่ 407-2-41248-1
ถ.ท่าแพ/เชียงใหม่ 501-0-43431-8
ประตูเชียงใหม่/เชียงใหม่ 424-4-12058-2
สาขาที่โอน วันที่โอน
 

เมื่อโอนเงินให้มูลนิธิฯ แล้วกรุณาส่ง แฟ็กซ์สำเนาใบโอนเงินมายังมูลนิธิฯ ที่เบอร์ 053 - 437119 หรือ ส่ง อีเมล์มาที่ [email protected] มูลนิธิฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ให้ท่าน ภายหลังเมื่อได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารของมูลนิธิฯ เรียบร้อยแล้ว


* กรอกข้อมูลส่วนตัว
* กรุณากรอกรหัสตามรูปภาพ