กิจกรรม มอบข้าวสาร"โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2560

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)


ข่าวกิจกรรม ดีๆ...
  

         กิจกรรมแจกข้าวสารให้ผู้สูงวัย & ยากไร้ โดยมูลนิธิครีเอทีพคอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น(ประเทศไทย)  www.ccefthai.or.th  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ณ.วัดบ้านสันมงคล อ.แม่จัน เชียงราย เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
โปรดร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการร่วมบริจาค สนับสนุนกิจกรรม สงเคราะห์ผู้สูงวัย เด็กๆ ด้อยโอกาส ลูกผู้ต้องขัง..
ติดต่อ & ร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) www.ccefthai.or.th , www.facebook.com/ccefthai