พิธีมอบของใช้ ห้องเด็กอ่อน ณ ทัณฑสถานหญฺิง จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)

ข่าวกิจกรรม ดีๆ...

          เนื่องในวันมหามงคล คล้ายวันพระราชสมภพ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)  หรือ มูลนิธิฯ CCEF (Thailand)  www.ccefthai.or.th   ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการมอบ อุปกรณ์ สิ่งของจำเป็น สำหรับเด็กอ่อนที่คลอดจากผู้ต้องขังหญิง และ ของใช้ในการดูแลแม่หลังคลอด  ซึ่งเป็นผู้ต้องขังหญิง  ณ. ทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่ พิธีมอบจัดขึ้น
เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยมีนางบุษบา ศักรางกูร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และตัวแทนผู้บริหาร ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

   
         มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงิน , สิ่งของ ตลอดถึง การอนุเคราะห์ให้สถานที่วางกล่อง
รับเงินบริจาค มา ณ. โอกาสนี้เป็นอย่างยิ่ง
สำหรับผู้สนใจร่วมบริจาค หรือต้องการข้อมมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
มูลนิธิฯ โทรศัพท์ 053-482-591 , 061-2519936  โทรสาร 053-437-119  
E-mail : [email protected] เว็บไซด์ www.ccefthai.or.th, www.ccefthai.org