เยี่ยมชมกิจกรรม ทัณฑสถานหญิงกลาง คลองเปรม กรุงเทพฯมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)
 
Creative Corrections Education Foundation (Thailand)ข่าวกิจกรรมดีๆ....

  • เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2557 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) โดยคุณอภิสิทธิ์ พรหมยานนท์ ประธานมูลนิธิ ฯ ในประเทศไทย ได้ประสานงาน นำคณะผู้ร่วมการประชุม Cure'6 International Conference on Human Right & Prison Reform จาก 25 ประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ทัณฑสถานหญิงกลาง คลองเปรม กรุงเทพฯ.
 


     
  • พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้บางส่วนสำหรับเด็กแรกเกิด, และเด็กเล็ก ซึ่งถือกำเนิดจากแม่ ระหว่างถูกคุมขัง ในทัณฑสถานหญิงกลางแห่งนี้.