ส่งความปรารถนาดี สู่เด็กด้อยโอกาสมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)
 
 
Creative Corrections Education Foundation (Thailand)ข่าวกิจกรรมดี ๆ ....


  • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) โดยคุณอภิสิทธิ์ พรหมยานนท์ ประธานมูลนิธิ ฯ ในประเทศไทย ได้เป็นสื่อกลางนำส่งความปรารถนาดีของผู้สนับสนุน มูลนิธิ ฯ สู่เด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก ซึ่งถือกำเนิดจากแม่ ระหว่างถูกคุมขังในทัณฑสถานหญิงกลาง คลองเปรม กรุงเทพฯ อีกครั้ง
  • โดยให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นสิ่งของ เครื่องใช้สำหรับห้องอนุบาลเด็กอ่อน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ด้อยโอกาสเหล่านี้ จะได้มีพัฒนาการที่ดี และเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสมต่อไป...