มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) ร่วมกับวัดบ้านสันมงคล จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในชุมชน

 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)
 
Creative Corrections Education Foundation (Thailand)ข่าวกิจกรรม ดีๆ ...

              มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ,หรือ CCEF (Thailand) ยังให้ความสนใจ ในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนยากไร้ในสังคมไทย

  • ปัจจุบัน...มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) ร่วมกับวัดบ้านสันมงคล โดยท่านเจ้าอาวาส พระอธิการสุทธิชัย ปริสุทโธและกรรมการชุมชน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ในชุมชน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก ให้แก่ชาวบ้านเป็นประจำทุกเดือน
  •  เริ่มดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์นี้ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เป็นต้นมา โดยในเบื้องต้น เมื่อวันที่  26 มิถุนายน พ.ศ. 2557  เจ้าอาวาส พร้อมกรรมการชุมชน โดยการสนับสนุนของมูลนิธิฯ CCEF (Thailand) ได้ร่วมบริจาคข้าวสาร ให้ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ จำนวน 20 ครอบครัว  เพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก โดยตั้งใจจะขยายความช่วยเหลือเพิ่มเติม สู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป ในอนาคต.