มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนาจัดกิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนกันยายน
มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เร็คชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)
           
Creative Corrections Education Foundation (Thailand)
ข่าวกิจกรรม ดีๆ...


  • วันที่ 18 ก.ย. 2557 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)ได้ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา จัดกิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ(ข้าวเหนียว) ประจำเดือนกันยายน ให้แก่ครอบครัวผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในตำบลแม่จัน จำนวน 24 ครัวเรือน และในท้ายกิจกรรมผู้สูงอายุได้ฝากอวยพรผู้ร่วมบริจาคทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญกันถ้วนหน้าสำหรับน้ำใจดีของทุกท่านด้วย     
                          
  • นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ มูลนิธิ CCEF (Thailand) ภูมิใจ ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมไทย ซึ่งยังมีผู้ด้อยโอกาสในสังคมอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ 

  • ท่านใดสนใจร่วมช่วยเหลือสนับสนุนเด็กวัยเรียนด้วยทุนการศึกษาและร่วมแบ่งปันธารน้ำใจให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย ติดต่อมูลนิธิฯ ที่  www.ccefthai.or.th หรือ  www.ccefthai.org