มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ,หรือ CCEF (Thailand) ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 จังหวัดเชียงใหม่
 
มูลินิธิ ครีเอทีพ คอร์เร็คชั่น เอ็ดดูเคชั่น  (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)
ข่าวกิจกรรมดีๆ ....
         • วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ,หรือ CCEF (Thailand) ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พะเยา และแม่ฮ่องสอน


 

         มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) ได้ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่เป็นลูกผู้ต้องขัง ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อด้วย  พร้อมกับได้ร่วมบริจาค นม เครื่องนอน สิ่งของ เครื่องใช้สำหรับเด็กอ่อน ซึ่งคลอดจากผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นเยาวชนหญิงจำนวนหนึ่งด้วย ซึ่งปกติจะมีเด็กอ่อนที่คลอดจากเยาวชนหญิง ที่ศูนย์ฯนี้ ครั้งละ 2 –5คน โดยจะอยู่กับแม่ตั้งแต่แรกเกิด จนอายุประมาณ 1 ขวบ ศูนย์ฯแห่งนี้ ก็จะติดต่อให้ญาติผู้ต้องขังรับไปเลี้ยงดูกับครอบครัว หรือบางรายอาจต้องส่งต่อให้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าบ้านเวียงพิงค์ ต่อไป...

         มาร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมดีๆ กับมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) เพื่อสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีกว่า แก่เด็กๆด้อยโอกาสเหล่านี้ให้ชีวิตมีทางเลือก..ที่ดีกว่านอกจากได้บุญกุศลที่ดีแล้ว  ยังช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยให้ปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้น.... www.ccefthai.or.th  , www.facebook.com/ccefthai