มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนามอบข้าวยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)
 
Creative Corrections Education Foundation


 

ข่าวกิจกรรมดีๆ ....


           

  •  วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557  มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น(ประเทศไทย) ได้ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา(วัดบ้านสันมงคล) ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2557 ให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวผู้ยากไร้ในตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ท่ามกลางบรรยากาศชุ่มชื่นจากละอองฝนและรอยยิ้มของผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิฯ
  • ปัจจุบัน ทางมูลนิธิฯ CCEF (Thailand) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา(วัดบ้านสันมงคล) ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ในชุมชนเพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก ให้แก่ชาวบ้านเป็นประจำทุกเดือน
  • ท่านใดสนใจร่วมช่วยเหลือ และร่วมแบ่งปันธารน้ำใจให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย สำหรับโครงการกองทุนข้าวสารแก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ หรือทุนการศึกษาแก่ลูกผู้ต้องขัง หรือ โครงการสนับสนุน ของใช้จำเป็นเด็กอ่อน ที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ โปรดติดต่อ และร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิฯ CCEF(Thailand)  www.ccefthai.or.th หรือ  www.ccefthai.org