มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ส่งความปรารถนาดี สู่เด็กด้อยโอกาสและลูกผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง จังหวัดเชียงใหม่


 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)


 

ข่าวและกิจกรรมดีๆ ....
 


  • วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 คณะผู้บริหาร มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) และรองประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิฯ CCEF จาก สหรัฐอเมริกา และกรรมการฯจากสวิสเซอร์แลนด์ ของมูลนิธิฯ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องอนุบาลเด็กอ่อน ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  ซึ่งทราบว่า มีผู้ต้องขังหญิงในวันดังกล่าวประมาณ 1,800 คน และมีเด็กแรกเกิด, เด็กเล็ก ซึ่งถือกำเนิดจากผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จำนวน 16คน

  •  มูลนิธิฯ CCEF (Thailand)  มีความยินดีที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นบางส่วน เช่น นม,ผ้าอ้อม ,เสื้อผ้าเด็ก และอื่นๆ สำหรับเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก ตลอดถึงแม่หลังคลอดด้วย  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ด้อยโอกาสเหล่านี้ จะได้มีพัฒนาการที่ดี และเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม
 
  • สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ให้เด็กๆลูกผู้ต้องขัง และหยุดยั้ง  “ วงจรอาชญากรรุ่นลูก. ” ร่วมบริจาคตั้งแต่วันนี้...เพื่ออนาคตที่ดีกว่า...
         www.ccefthai.or.th , www.facebook.com/ccefthai