กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)

       ข่าวกิจกรรม ดีๆ...

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557  นับเป็นโอกาสดี อีกครั้งหนึ่งที่ มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (วัดบ้านสันมงคล) ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557



โดยในครั้งนี้ มีครอบครัวผู้สูงวัย และผู้ยากไร้ ในตำบลแม่จัน เข้ารับมอบข้าวสารยังชีพ จำนวน 22 ครอบครัว
          สำหรับในปี 2558 มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) ได้ร่วมหารือกับ คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้สูงวัย และผู้ยากไร้
วัดบ้านสันพัฒนา (วัดบ้านสันมงคล) เพื่อขยายการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ สู่หมู่บ้านอื่นๆ ใน ตำบลแม่จัน
เพิ่มเติม ซึ่งในเบื้องต้น จะเพิ่มอีก 10 ครอบครัว รวมเป็น 32 ครอบครัว ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป

          ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมดีๆ กับมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) เพื่อสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีกว่า .....ให้สังคมไทย น่าอยู่ยิ่งขึ้น....  โปรดติดต่อสอบถาม และร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิฯ CCEF (Thailand)
www.ccefthai.or.th  , www.facebook.com/ccefthai