มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557 ให้แก่บุตรผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)
   ข่าวกิจกรรม ดีๆ...
มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ขอร่วมคืนความสุข ให้สังคมไทย...
นับเป็นโอกาสดีอีกครั้ง ที่มูลนิธิ ฯ ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557 ให้แก่บุตรผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2557 นี้ ซึ่งมีคณะผู้บริหารฯ  ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, คุณครู , ผู้ปกครอง ,นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และผู้ต้องขังหญิง ซึ่งเป็นแม่ของเด็กๆ ร่วมแสดงความยินดี..
บรรยายกาศแห่งความดีใจ น้ำตาของความปลื้มปิติ และห่วงใยกัน ของครอบครัวผู้ต้องขัง เป็นภาพที่ประทับใจ และรับรู้ได้ถึงสายใยแห่งความรัก ความผูกพัน ระหว่างแม่กับลูก...

ลูกกลายเป็นแรงผลักดันให้ผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้ มีกำลังใจ อยากทำดีเพื่อลูก  พร้อมที่จะปรับปรุงตัว ขวนขวาย ฝึกอาชีพ และ หาความรู้ใส่ตัว เพื่ออนาคตวันหนึ่งจะได้กลับไปเป็นแม่ที่ดีของลูก และ กลับเป็นคนดีของสังคมได้อย่างมั่นใจ ต่อไป....
เด็กๆเหล่านี้ แม้จะเลือกเกิดไม่ได้ แต่มูลนิธิฯ เชื่อว่า เด็กๆทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกทางเดินชีวิตที่ดีกว่าได้

มูลนิธิฯ พร้อมเป็นสื่อกลาง เพื่อส่งผ่านความเข้าใจ พร้อมยื่นความช่วยเหลือ จากสังคมให้แก่เด็กๆ ลูกผู้ต้องขัง  เพื่อ ให้ชีวิตมีทางเลือกที่ดีกว่า มีการศึกษาที่ดี และมีอาชีพที่ดี ตามความใฝ่ฝัน เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว และทำประโยชน์แก่สังคมได้มากกว่า  อีกทั้ง ยังช่วยป้องกัน ไม่ให้เด็กๆ หลงผิดเข้าสู่วงจรร้าย กระทำผิดกฎหมาย... กลายเป็นนักโทษ ในช่วงชีวิตของพวกเขา…

มาร่วมเป็นกำลังใจ และ ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ให้อนาคตที่ดีกว่าแก่เด็กๆ ลูกผู้ต้องขัง เพื่อสังคมไทย ที่น่าอยู่ สำหรับทุกคน และลูกหลาน ในรุ่นต่อๆไป....

ติดต่อ..มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) www.ccefthai.or.th , www.facebook.com/ccefthai