กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)

ข่าวกิจกรรม ดีๆ...

      วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558  นับเป็นโอกาสดี อีกครั้งหนึ่งที่ มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สนับสนุน โครงการแจกข้าวสารยังชีพ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้  ซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้ เป็นประจำทุกเดือน 

      ในครั้งนี้ มีคุณสุนันท์ พิทเซอร์ ประธานบริษัท Creative Corrections LLC. จากสหรัฐอเมริกา มาเป็นประธานมอบข้าวสาร ให้แก่ผู้สูงวัย และผู้ยากไร้ ต.แม่จัน  จำนวน 32 ครอบครัว
          สนใจร่วมส่งเสริมกิจกรรมดีๆ กับมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) โปรดติดต่อ สอบถาม และ ร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) โทรศัพท์ 053-482591 / โทรสาร 053-437119
E-mail : [email protected]  , www.ccefthai.or.th  , www.facebook.com/ccefthai