มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) – ซีซีอีเอฟ (ไทยแลนด์) ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำจังหวัดลำพูน

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)
   ข่าวกิจกรรม ดีๆ...
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 , มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) – ซีซีอีเอฟ (ไทยแลนด์) ได้ประชุมร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน และคณะผู้บริหาร สำหรับโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2558 พร้อมกับ ได้มอบทุนการศึกษา 1 ทุนให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำจังหวัดลำพูน ด้วย.

ซึ่งนับเป็นโอกาสดีมาก ที่ คุณสุนันท์ พิทเซอร์ รองประธาน และผู้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิฯ Creative Corrections Education Foundation (สหรัฐอเมริกา) และ เป็นผู้สนับสนุนหลักรายแรก ในการจัดตั้งมูลนิธิ ครีเอทีฟ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)  ได้เดินทางมาเป็นประธาน มอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ด้วย …
มูลนิธิฯ พร้อมเป็นสื่อกลาง เพื่อส่งผ่านความเข้าใจ พร้อมยื่นความช่วยเหลือ จากสังคมให้แก่เด็กๆ ลูกผู้ต้องขัง  เพื่อ ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า  เพื่อให้ชีวิตมีทางเลือกที่ดี และมีอาชีพที่ดี ตามความใฝ่ฝัน เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว และทำประโยชน์แก่สังคมได้.   อีกทั้ง ยังช่วยป้องกัน ไม่ให้เด็กๆ หลงผิดเข้าสู่วงจรร้าย กระทำผิดกฎหมาย... กลายเป็นนักโทษ ในช่วงชีวิตของพวกเขา…

มาร่วมเป็นกำลังใจ และ ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ให้อนาคตที่ดีกว่าแก่เด็กๆ ลูกผู้ต้องขัง เพื่อสังคมไทย ที่น่าอยู่ สำหรับทุกคน และลูกหลาน ในรุ่นต่อๆไป....
ติดต่อสอบถาม ร่วมบริจาคที่  มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)
http://www.ccefthai.or.th  , www.facebook.com/ccefthai , http://twitter.com/ccefthai