กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2558

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)

ข่าวกิจกรรม ดีๆ...

          เมื่อ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2558 คณะกรรมการ มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) www.ccefthai.or.th  ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารยังชีพ แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ ในตำบลแม่จัน ประจำเดือนเมษายน 2558 จำนวน 31 ครอบครัว
         พร้อมกันนี้ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการวัดบ้านสันพัฒนา และ ร่วมกำหนดเป้าหมาย ที่จะขยายการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ เพิ่มเติมในปีนี้ เป็นจำนวน 50 ครอบครัว คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจาก 4 หมู่บ้าน ในตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
          เนื่องใน เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ผู้ร่วมงาน ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัว และอวยพร คุณสุนันท์ - คุณเพอร์ซี พิทเซอร์ และ คุณสุพรรณ เบญจรงค์ ผู้สนับสนุนและร่วมก่อตั้ง มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) เพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วย

โปรดร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการร่วมบริจาค สนับสนุนกิจกรรม สงเคราะห์ผู้สูงวัย & เด็กๆ ด้อยโอกาส ลูกผู้ต้องขัง..
ติดต่อ & ร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) www.ccefthai.or.th , www.facebook.com/ccefthai