กิจกรรมบริจาคสนับสนุน สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)

ข่าวกิจกรรม ดีๆ...

     วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ,หรือ CCEF (Thailand)  ได้ให้การบริจาคสนับสนุน สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน ซึ่งคลอดจากเยาวชนหญิง ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ( เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พะเยา และแม่ฮ่องสอน )

     ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแล เกือบ 500คน เป็นชายมากกว่า 400 คน และหญิง 36 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ยังทำความผิดในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด ..! ที่น่าเป็นห่วง ก็คือ เด็กและเยาวชนหญิง บางส่วนตั้งท้อง ก่อนทำความผิด และต้องมาคลอดลูก ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ซึ่งในคราวนี้มีจำนวน 4 คน (อายุ 13 - 18ปี)

เด็กและเยาวชนเหล่านี้ อายุยังน้อย ยังอ่อนต่อโลก ยังไม่มีความพร้อม ที่จะรับผิดชอบชีวิตน้อยๆที่ลืมตาดูโลก... เด็กอ่อนแรกเกิดเหล่านี้ จะได้อยู่กับแม่ ตั้งแต่แรกเกิด จนอายุประมาณ 1 ขวบ ศูนย์ฯแห่งนี้ ก็จะติดต่อให้ญาติของเยาวชนผู้ต้องขัง รับไปเลี้ยงดูกับครอบครัว หรือบางรายอาจต้องส่งต่อให้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ต่อไป...

เด็กอ่อนแรกเกิดเหล่านี้ มิใช่ผู้กระทำความผิด... เขาเลือกเกิดไม่ได้ ...และพวกเขา...คืออนาคตของชาติ ที่สังคมไม่ควรลืม และปล่อยให้เป็นปัญหาในวันข้างหน้า... แต่พวกเราสามารถยื่นความช่วยเหลือ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า ให้เด็กๆด้อยโอกาสเหล่านี้ ได้... นอกจากได้บุญกุศลที่ดีแล้ว ยังช่วยสร้างสรรค์สังคมไทย ให้ปลอดภัย น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วย....

มาร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมดีๆ และร่วมบริจาค กับมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)
ติดต่อ & ร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) www.ccefthai.or.th , www.facebook.com/ccefthai