กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)
ข่าวกิจกรรม ดีๆ...
          วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558 มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดบ้านสันมงคล ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารยังชีพ แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ ในตำบลแม่จัน ประจำเดือนสิงหาคม 2558 จำนวน 48 ครอบครัว
ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Percy Pitzer และ Mrs.Sununt Pitzer ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มาร่วมเป็นประธานในกิจกรรมนี้ด้วย

โปรดร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการร่วมบริจาค สนับสนุนกิจกรรม ดีๆ ผ่านมูลนิธิฯ CCEF (Thailand)
ติดต่อ & ร่วมบริจาคได้ที่ www.ccefthai.or.th , www.facebook.com/ccefthai