กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)
ข่าวกิจกรรม ดีๆ...
          วันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) www.ccefthai.or.th ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้จัดกิจกรรม โครงการแจกข้าวสารยังชีพ มอบแก่ผู้สูงวัย และยากไร้ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุนันท์ พิทเซอร์ ประธานบริษัท Creative Correction LLC. จากสหรัฐอเมริกา มาเป็นประธานมอบข้าวสารพร้อมเงินขวัญถุง แก่ผู้สูงวัยและยากไร้ จำนวน 50 ครอบครัว ...

          ปัจจุบันยังมีผู้สูงวัย และยากไร้ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดและถิ่นทุรกันดาร อีกจำนวนมากที่มีฐานะยากจน ดำรงชีวิตด้วยความแร้นแค้น บ้างก็อยู่อย่างโดดเดี่ยว บางคนพิการ มีโรคประจำตัว ทำมาหากิน และใช้ชีวิต ด้วยความลำบาก ...

โปรดร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการร่วมบริจาค สนับสนุนกิจกรรม สงเคราะห์ผู้สูงวัย เด็กๆ ด้อยโอกาส ลูกผู้ต้องขัง..
ติดต่อ & ร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) www.ccefthai.or.th , www.facebook.com/ccefthai