กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)
ข่าวกิจกรรม ดีๆ...
       วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2559 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) www.ccefthai.or.th ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้จัดกิจกรรม โครงการแจกข้าวสารยังชีพ มอบแก่ผู้สูงวัย และยากไร้ จำนวน 50 ครอบครัว ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 … 

โปรดร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการร่วมบริจาค สนับสนุนกิจกรรม สงเคราะห์ผู้สูงวัย เด็กๆ ด้อยโอกาส ลูกผู้ต้องขัง..
ติดต่อ & ร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) www.ccefthai.or.th , www.facebook.com/ccefthai