กิจกรรม “มอบข้าวสาร โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2559

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)
ข่าวกิจกรรม ดีๆ...
  

         เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) 
www.ccefthai.or.th ร่วมกับ วัดบ้านสันพัฒนา (สันมงคล) ได้มอบข้าวสารยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้จำนวน 50 ครอบครัว ใน5หมู่บ้าน 2ตำบล อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน  

               ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาได้มีผู้สูงวัยเสียชีวิตไป 2 รายและทางมูลนิธิฯ CCEF (Thailand) ได้รับเพิ่มเข้ามาใหม่ในโครงการจำนวน 3 ราย ผู้ที่ต้องการร่วมช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดของมูลนิธิฯ
cheekyภาพทิวทัศน์ทุ่งนาในอำเภอแม่จันsmiley
 

โปรดร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการร่วมบริจาค สนับสนุนกิจกรรม สงเคราะห์ผู้สูงวัย เด็กๆ ด้อยโอกาส ลูกผู้ต้องขัง..
ติดต่อ & ร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) www.ccefthai.or.th , www.facebook.com/ccefthai