กิจกรรม “มอบข้าวสาร โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)
ข่าวกิจกรรม ดีๆ...
  

         กิจกรรมแจกข้าวสารให้ผู้สูงวัย & ยากไร้ โดยมูลนิธิครีเอทีพคอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น(ประเทศไทย)  www.ccefthai.or.th  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ณ.วัดบ้านสันมงคล อ.แม่จัน เชียงราย เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

 

  
 

โปรดร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการร่วมบริจาค สนับสนุนกิจกรรม สงเคราะห์ผู้สูงวัย เด็กๆ ด้อยโอกาส ลูกผู้ต้องขัง..
ติดต่อ & ร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) www.ccefthai.or.th , www.facebook.com/ccefthai