กิจกรรม มอบข้าวสาร"โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)


ข่าวกิจกรรม ดีๆ...
  

         กิจกรรมแจกข้าวสารและผ้าห่มคลายหนาว ให้ผู้สูงวัย & ยากไร้ โดยมูลนิธิครีเอทีพคอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น(ประเทศไทย)  www.ccefthai.or.th  ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ณ.วัดบ้านสันมงคล อ.แม่จัน เชียงราย เมื่อ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2559 
โปรดร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการร่วมบริจาค สนับสนุนกิจกรรม สงเคราะห์ผู้สูงวัย เด็กๆ ด้อยโอกาส ลูกผู้ต้องขัง..
ติดต่อ & ร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) www.ccefthai.or.th , www.facebook.com/ccefthai