กิจกรรม มอบข้าวสาร"โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560


เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทางมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (สันมงคล) จัดกิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ประจำเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 50 ครอบครัว

พิธีมอบของใช้ ห้องเด็กอ่อน ณ ทัณฑสถานหญฺิง จังหวัดเชียงใหม่


วัน จันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ทางมูลนิธิ CCEF (Thailand) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการมอบ อุปกรณ์ สิ่งของจำเป็น สำหรับเด็กอ่อนที่คลอดจากผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญฺง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม มอบข้าวสาร"โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทางมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (สันมงคล) จัดกิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ประจำเดือนกันยายน 2560 จำนวน 50 ครอบครัว

กิจกรรม มอบข้าวสาร"โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560


เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 ทางมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (สันมงคล) จัดกิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ประจำเดือนกันยายน 2560 จำนวน 50 ครอบครัว

กิจกรรม มอบข้าวสาร"โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทางมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (สันมงคล) จัดกิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 จำนวน 55 ครอบครัว

กิจกรรม มอบข้าวสาร"โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (สันมงคล) จัดกิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 จำนวน 55 ครอบครัว

กิจกรรม มอบข้าวสาร"โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทางมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (สันมงคล) จัดกิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 จำนวน 49 ครอบครัว

กิจกรรม มอบข้าวสาร"โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนเมษยน พ.ศ. 2560


เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560 ทางมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (สันมงคล) จัดมอบข้าวสารยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและผู้ยากไร้

กิจกรรม มอบข้าวสาร"โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2560


เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ทางมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (สันมงคล) จัดมอบข้าวสารยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและผู้ยากไร้

กิจกรรม มอบข้าวสาร"โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2560


เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 ทางมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (สันมงคล) จัดมอบข้าวสารยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและผู้ยากไร้

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559 ให้แก่บุตรผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559 ให้แก่บุตรผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย

กิจกรรม มอบข้าวสาร"โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทางมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (สันมงคล) จัดมอบข้าวสารยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและผู้ยากไร้

กิจกรรม “มอบข้าวสาร โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559


เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทางมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (สันมงคล) จัดมอบข้าวสารยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและผู้ยากไร้

กิจกรรม “มอบข้าวสาร โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559


เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทางมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (สันมงคล) จัดมอบข้าวสารยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและผู้ยากไร้

กิจกรรม “มอบข้าวสาร โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2559


เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559 ทางมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (สันมงคล) จัดมอบข้าวสารยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและผู้ยากไร้

กิจกรรม “มอบข้าวสาร โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559


เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ทางมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (สันมงคล) จัดมอบข้าวสารยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและผู้ยากไร้

กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559


วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2559 มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารยังชีพ แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ ในตำบลแม่จัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559


วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารยังชีพ แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ ในตำบลแม่จัน ประจำเดือนมิถุนายน 2559

กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559


วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2559 มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารยังชีพ แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ ในตำบลแม่จัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559


วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2559 มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารยังชีพ แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ ในตำบลแม่จัน ประจำเดือนมีนาคม 2559

“งานสายใยรัก...แม่ลูกผูกพัน” ในเทศกาลเดือนแห่งความรัก 2559


มูลนิธิ CCEF (Thailand) www.ccefthai.or.th ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “งานสายใยรัก...แม่ลูกผูกพัน” ในเทศกาลเดือนแห่งความรัก

กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารยังชีพ แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ ในตำบลแม่จัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559


วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2559 มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารยังชีพ แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ ในตำบลแม่จัน ประจำเดือนมกราคม 2559

กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558


วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารยังชีพ แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ ในตำบลแม่จัน ประจำเดือนธันวาคม 2558

กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558


วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารยังชีพ แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ ในตำบลแม่จัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558


วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2558 มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารยังชีพ แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ ในตำบลแม่จัน ประจำเดือนตุลาคม 2558

กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2558


วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2558 มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารยังชีพ แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ ในตำบลแม่จัน ประจำเดือนกันยายน 2558

มอบห้องสมุดเคลื่อนที่ และของใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อนที่คลอดจากผู้ต้องขังหญิง ให้แก่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่


วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 นายอภิสิทธิ์ พรหมยานนท์ ประธานมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) – www.ccefthai.or.th พร้อมด้วย Mr. Percy Pitzer ประธานมูลนิธิฯ จากสหรัฐอเมริกา ร่วมมอบห้องสมุดเคลื่อนที่ แก่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558


วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2558 มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารยังชีพ แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ ในตำบลแม่จัน ประจำเดือนสิงหาคม 2558

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 ให้แก่บุตรผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 ให้แก่บุตรผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558


วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2558 มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารยังชีพ แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ ในตำบลแม่จัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

กิจกรรมบริจาคสนับสนุน สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 จังหวัดเชียงใหม่


29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ,หรือ CCEF (Thailand) ได้ให้การบริจาคสนับสนุน สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2558


วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2558 คณะกรรมการ มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) www.ccefthai.or.th ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารยังชีพ แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ ในตำบลแม่จัน ประจำเดือนเมษายน 2558 จำนวน 31 ครอบครัว

กิจกรรมช่วยเหลือ ลูกผู้ต้องขัง ให้มีโอกาส และทางเลือกชีวิต ที่ดีกว่า


วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 คณะกรรมการ มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น(ประเทศไทย) ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เด็กอ่อน ซึ่งคลอดจาก ผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำกลางเชียงราย

กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558


วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (วัดบ้านสันมงคล) ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) – ซีซีอีเอฟ (ไทยแลนด์) ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำจังหวัดลำพูน


วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 , มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) – ซีซีอีเอฟ (ไทยแลนด์) ได้ประชุมร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน พร้อมกับได้มอบทุนการศึกษา 1 ทุนให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำจังหวัดลำพูน

กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2558


วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558 มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (วัดบ้านสันมงคล) ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557 ให้แก่บุตรผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2557 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557 ให้แก่บุตรผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557


วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (วัดบ้านสันมงคล) ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ส่งความปรารถนาดี สู่เด็กด้อยโอกาสและลูกผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 คณะผู้บริหาร มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) และรองประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิฯ CCEF จาก สหรัฐอเมริกา และกรรมการฯ จากสวิสเซอร์แลนด์ ของมูลนิธิฯ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องอนุบาลเด็กอ่อน ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนามอบข้าวยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557


วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ได้ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา (วัดบ้านสันมงคล) ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ,หรือ CCEF (Thailand) ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ,หรือ CCEF (Thailand) ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนาจัดกิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนกันยายน


วันที่18 ก.ย. 2557 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้ร่วมจัดกิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ (ข้าวเหนียว) ประจำเดือนกันยายนให้แก่ครอบครัวผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในตำบลแม่จัน

ร่วมงานประชุม และออกบู้ทในงาน 144'th ACA Conference ที่เมือง Salt lake city รัฐ Utah สหรัฐอเมริกา


ได้มีโอกาสร่วมงานประชุม และออกบู้ทในงาน 144'th ACA Conference ที่เมือง Salt lake city รัฐ Utah สหรัฐอเมริกา วันที่ 15-19 ส.ค. 2557 ได้นำเรื่องราวกิจกรรมดีๆ ของมูลนิธิ CCEF (Thailand) ไปเผยแพร่ ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลด้วย.

มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) ร่วมกับวัดบ้านสันมงคล จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในชุมชน


มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) ร่วมกับวัดบ้านสันมงคล โดยท่านเจ้าอาวาส พระอธิการสุทธิชัย ปริสุทโธ และกรรมการชุมชน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในชุมชน

เยี่ยมชม ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่


คุณเพอร์ซี พิทเซอร์ และ นายอภิสิทธิ์ พรหมยานนท์ เข้าเยี่ยมชม และ หารือกับ นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อำนวยการ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

สนับสนุนทุนการศึกษา และ แนวทางสร้างสรรค์


โดยมูลนิธิฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษา และ แนวทางสร้างสรรค์ ให้แก่เด็กๆด้อยโอกาส ลูกของผู้ต้องขัง

ส่งความปรารถนาดี สู่เด็กด้อยโอกาส


ส่งความปรารถนาดีของผู้สนับสนุน มูลนิธิ ฯ สู่...เด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก

เยี่ยมชมกิจกรรม ทัณฑสถานหญิงกลาง คลองเปรม กรุงเทพฯ


เยี่ยมชมกิจกรรม ทัณฑสถานหญิงกลาง คลองเปรม กรุงเทพฯ